Pierwszą rzeczą,
jaką należy zrobić,
aby odnieść sukces,
jest pokochać swoją
pracę.

siostra Maria Lauretta

O nas

Kim jesteśmy

Zespół

Historia

Usługi

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym polega na: identyfikacji ryzyka, ocenie ryzyka, na monitorowaniu, a następnie na propozycji takich rozwiązań, które pozwolą na jego minimalizację. Zaproponowane narzędzia mają za zadanie wdrożenie rozwiązań uwzględniających specyfikę działalności firmy i uwarunkowania rynku, tak aby pozwolić na rozwój firmy.

Poprzez analizę potrzeb i oczekiwań Klienta, możliwa jest ocena ryzyka i dopasowanie najkorzystniejszego programu ubezpieczeniowego dla danego podmiotu. Na prośbę klienta możemy monitorować rozliczenia, opłaty składek. Standardowo przypominamy listem odnowieniowym o kończącej się ochronie ubezpieczeniowej poszczególnych polis z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dla przygotowania indywidualnych warunków ochrony tworzymy programy ubezpieczeniowe oparte na wynikach audytów przeprowadzonych u klienta.

Realizujemy cele programów ubezpieczeniowych między innymi poprzez bieżący serwis zawartych umów oraz bezpośredni kontakt z klientami. Staramy się traktować naszego Klienta jako Partnera dając mu poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, udzielając wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości.

Bierzemy udział w procesie przygotowywania dla klienta dokumentacji w zakresie spektrum ubezpieczeniowego jak np.: opis przedmiotu zamówienia, zestawiania zbiorcze sum ubezpieczeń, arkusze oceny ryzyka, pozyskanie zaświadczeń o stanie szkodowości od ubezpieczycieli. Ponadto aktywnie uczestniczymy w udzielaniu odpowiedzi potencjalnym Wykonawcom w charakterze biegłego.

Przeprowadzamy audyty ubezpieczeniowe pozwalające na identyfikację rzeczywistych zagrożeń w oparciu o aktualne dane klienta jak również z wykorzystaniem własnych arkuszy oceny ryzyka związanych z prowadzoną działalnością ustalając optymalny poziom ochrony ubezpieczeniowej. Proponujemy wprowadzanie działań prewencyjnych, mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody.

Co najważniejsze, jesteśmy z klientem również w sytuacjach zaistnienia szkód. To poprzez przygotowany szablon druku zgłaszana jest szkoda do naszej firmy brokerskiej. Zdarzenie jest odnotowywane w naszej bazie i następnie wysyłane do ubezpieczyciela celem rejestracji. W dalszej części tego procesu pozostajemy do dyspozycji klienta, aż do zamknięcia postępowania odszkodowawczego monitując na bieżąco proces likwidacji szkody.

Produkty

Ubezpieczenia majątkowe i OC

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia osobowe

Branże

W związku z naszą historią i ogromnym doświadczeniem możemy pochwalić się największym w Polsce dorobkiem w zakresie ubezpieczeń funkcjonujących w branży górniczej węgla kamiennego. Ubezpieczenia oferowane dla działalności wydobywczej cechują się bardzo dużym czynnikiem złożoności i dużą liczbą specjalistycznych zapisów i klauzul. Wśród nich można wymienić ubezpieczenia mienia podziemnego od ryzyk górniczych, mienia na powierzchni zakładów górniczych, następstw nieszczęśliwych wypadków górników oraz specjalistyczne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Wśród naszych klientów znajdują się największe spółki górnicze w Polsce oraz firmy prowadzące działalność okołogórniczą.

W tym zakresie jest kilka rozwiązań jakie można zaproponować jednostkom samorządowym. Jednym z nich jest opracowanie wspólnego parasola ochronnego skupiającego głównego Ubezpieczającego i pozostałe jednostki organizacyjne jak np. szkoły, przedsiębiorstwa komunalne, ośrodki sportu itp. Praktyką jest przeprowadzenie postępowań przetargowych w prawa zamówień publicznych. W tych działaniach również uczestniczymy o czym wskazujemy w bloku „Przetargi publiczne”. W innych przypadkach wystarcza przygotowanie profesjonalnego zapytania brokerskiego. Ubezpieczenia takie powinny najpełniej odpowiadać potrzebom jednostki i ich przedmiotem może być ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności. Przeprowadzenie postępowania nierzadko jest procesem czasochłonnym oraz skomplikowanym, broker służąc pomocą w tym procesie zapewnia jednolitą politykę ubezpieczeniową oraz rzetelne i racjonalne podejście do środków publicznych.

Wśród naszych Klientów znajdują się zarówno małe jak i średnie spółki należące do szerokiego wachlarza branż funkcjonujących w Polsce. Wśród nich możemy wymienić między innymi branże transportową, handlową, chemiczną, produkcji maszyn i wiele innych.

Kariera

Dlaczego warto
u nas pracować?

SPRAWDŹ

Strefa Klienta

Możesz sprawdzić informacje
dotyczące Twoch ubezpieczeń

SPRAWDŹ

Kontakt

Klauzule informacyjne dla osób wypełniających formularz kontaktowy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gardia Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Jana Pawła II nr 2, NIP: 631-12-08-102, REGON: 273039269.
  2. Gardia Broker Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się elektronicznie na adres: iod@gardiabroker.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty handlowej. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
  6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Niezależnie od powyższego Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych oraz wyrażenie zgód na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (oraz wykorzystanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jak np. telefon lub komputer) jest wprawdzie dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym do kontaktu z Panią/Panem oraz przedstawieniem oferty.
  9. Decyzje dotyczące kontaktu oraz przedstawienia oferty nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tj. do krajów działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.