Ubezpieczenia komunikacyjne posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ta grupa ubezpieczeń dzieli się na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów oraz ubezpieczenia dobrowolne.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych jest uregulowane ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne regulowane są Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia czyli szczegółowymi warunkami dotyczącymi umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy ubezpieczonym a Zakładem Ubezpieczeń.

Do tego rodzaju ubezpieczeń należą m.in.

Auto Casco - jest to taki rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego, który obejmuje swoim zakresem szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu oraz jego części wraz z wyposażeniem wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego niezależnie od woli ubezpieczonego.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych - zapewnia ono ochronę w razie trwałego uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci kierowcy oraz pasażerów.

Assistance – w ramach tego ubezpieczenia ubezpieczony ma zagwarantowaną pomoc i opiekę w razie zaistnienia zdarzeń losowych takich jak unieruchomienie pojazdu, wypadek, kradzież pojazdu. Zapewniona jest wtedy pomoc informacyjna, prawna oraz techniczna np. holowanie, naprawa pojazdu, pokrycie kosztów auta zastępczego, dostarczenie paliwa.

Kontakt

Klauzule informacyjne dla osób wypełniających formularz kontaktowy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gardia Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Jana Pawła II nr 2, NIP: 631-12-08-102, REGON: 273039269.
  2. Gardia Broker Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się elektronicznie na adres: iod@gardiabroker.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty handlowej. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
  6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Niezależnie od powyższego Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych oraz wyrażenie zgód na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (oraz wykorzystanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jak np. telefon lub komputer) jest wprawdzie dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym do kontaktu z Panią/Panem oraz przedstawieniem oferty.
  9. Decyzje dotyczące kontaktu oraz przedstawienia oferty nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tj. do krajów działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.