Historia

Nasza Spółka uzyskała w dniu 04 maja 1999 roku zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na prowadzenie działalności brokerskiej, numer zezwolenia 600/99 i początkowo istniała pod nazwą Gliwicka Spółka Brokerska Sp. z o.o.

Od samego początku naszej działalności kompleksowo obsługiwaliśmy branże górniczą, lokalny przemysł oraz średnie i małe przedsiębiorstwa, podejmując kolejne wyzwania na szybko rozwijającym się rynku ubezpieczeń.

Rozwój firmy spowodował zmianę nazwy na Górnośląska Spółka Brokerska Spółka z o.o. w marcu 2003 roku. Pod tą nazwą spółka funkcjonowała przez 17 lat.

W roku 2018 w związku ze zmianami właścicielskimi spółka została członkiem grupy kapitałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. poprzez wykupienie całości udziałów naszej spółki przez Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest Polska Grupa Górnicza S.A.

W 2020 roku nastąpiła zmiana nazwy naszej firmy na Gardia Broker Spółka z o.o.

Aktualnie obsługujemy największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie jakim jest Polska Grupa Górnicza S.A., największego producenta węgla koksowego w Unii Europejskiej jakim jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., jak również inne firmy okołogórnicze. Obsługujemy także przedsiębiorstwa o innym profilu działalności z sektora małych i średnich firm oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych, odpowiedzialności cywilnej i innych zgodnych z zapotrzebowaniem klienta.

Kontakt

Klauzule informacyjne dla osób wypełniających formularz kontaktowy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gardia Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Jana Pawła II nr 2, NIP: 631-12-08-102, REGON: 273039269.
  2. Gardia Broker Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się elektronicznie na adres: iod@gardiabroker.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty handlowej. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
  6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Niezależnie od powyższego Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych oraz wyrażenie zgód na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (oraz wykorzystanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jak np. telefon lub komputer) jest wprawdzie dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym do kontaktu z Panią/Panem oraz przedstawieniem oferty.
  9. Decyzje dotyczące kontaktu oraz przedstawienia oferty nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tj. do krajów działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.