Kim jesteśmy

Gardia Broker Spółka z o.o. świadcząc usługi brokera ubezpieczeniowego prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie ubezpieczeniowym na rzecz oraz w imieniu klienta.

Broker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy ubezpieczeniowe klienta:

 • przeprowadza analizę występujących ryzyk (tzw: audyt ubezpieczeniowy),
 • doradza dokonując przeglądu dotychczasowego stanu posiadania ubezpieczeń,
 • aranżuje budowę optymalnego programu ubezpieczeń,
 • negocjuje oferty z zakładami ubezpieczeniowymi przeprowadzając wybór właściwego ubezpieczyciela poprzez dopasowanie oferty ubezpieczenia do potrzeb klienta,
 • prowadzi bieżącą obsługę programu ubezpieczeniowego poprzez aktywne uczestnictwo w procesie likwidacji szkód, egzekwowanie terminowej wypłaty odszkodowań i świadczeń, bieżący kontakt z klientem we wszelkich wątpliwościach związanych z ubezpieczeniami.

Naszymi klientami są zarówno firmy bezpośrednio związane z branżą górniczą i wydobywczą, jak również stanowiące zaplecze dla branży okołogórniczej, uczelnie wyższe, jednostki samorządu terytorialnego wraz z przedsiębiorstwami komunalnymi jak również małe i średnie przedsiębiorstwa działające w naszym regionie.

Bierzemy udział w programach:

 • analizie ryzyka, która pozwala na zidentyfikowanie niebezpieczeństw zagrażających działalności klienta oraz wybór odpowiednich metod ich przeciwdziałania;
 • tworzeniu kompleksowej ochrony, programów, które są dedykowane klientowi w celu spełnienia jego indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych;
 • audytach, które mają na celu analizę prowadzonej działalności gospodarczej klienta w kontekście występujących zagrożeń;
 • kompleksowej likwidacji szkody - zgłoszenie oraz monitorowanie jej przebiegu;
 • prewencji, programach polegających na finansowaniu konkretnych działań, które mają prowadzić do zmniejszenia ryzyka powstania szkody;

Kontakt

Klauzule informacyjne dla osób wypełniających formularz kontaktowy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gardia Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Jana Pawła II nr 2, NIP: 631-12-08-102, REGON: 273039269.
 2. Gardia Broker Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się elektronicznie na adres: iod@gardiabroker.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty handlowej. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Niezależnie od powyższego Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych oraz wyrażenie zgód na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (oraz wykorzystanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jak np. telefon lub komputer) jest wprawdzie dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym do kontaktu z Panią/Panem oraz przedstawieniem oferty.
 9. Decyzje dotyczące kontaktu oraz przedstawienia oferty nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tj. do krajów działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.